Köpvillkor

Köpvillkor

Köpvillkor

Tack för ditt förtroende för oss som din leverantör. För att du ska ha möjlighet att förstå villkoren till ditt köp har vi försökt sammanställa all information enligt nedan innehållsförteckning. 

Villkor

1. Parter
2. Allmän information och omfattning
3. Produkter
4. Installation
5. Beställning
6. Betalning
7. Leverans
8. Skattereduktion
9. Garanti
10. Reklamation
11. Ansvar
12. Behandling av personuppgifter
13. Ångerrätt för privatpersoner
14. Övrigt
15. Kontakt och support

1. Benämning av parter

Våra allmänna köpvillkor gäller för samtliga enskilda avtal vid köp av varor eller tjänster där kunden är en fysisk eller juridisk person (Nedan kallad för Kunden) och EA Connect AB (559361-7920, Själagårdsgatan 10, 111 31 Stockholm. – Nedan kallad EA och Säljaren). Gemensam benämning för KUND och EA är ”Parterna”. 

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för EAs försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). 

2.2 EAs köpevillkor kan komma att uppdateras allt eftersom att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på EAs hemsida www.eaconnect.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation framgår av EA vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.eaconnect.se. Säljaren reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 EA har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. EA kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. EA kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat. 

3. Produkter

3.1 EA tillhandahåller ett sortiment av biltillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. 

3.2 Säljaren tillhandahåller produkter i form av laddboxar, laddstolpar, laddstationer, laddkablar och lastbalanserare vars produkter inte är anpassade till alla bilar eller elmätare. Det ligger därför på kundens skyldighet att säkerställa att produkterna vid beställningen är kompatibla med den bil, elmätare eller elcentral som finns hos kunden. 

3.3 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad. 

3.4 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil. 

4. Installation

4.1 EA är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. EA kan idag erbjuda installationer av laddstationer till alla adresser i Sverige, med förbehåll att kunden kan behöva bekosta visst resetillägg vid mindre tillgängliga adresser.

4.2 EA Connect är ett auktoriserat elinstallationsföretag. Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls av EAs egna elektriker och vid samarbete med externa installatörer är dessa installatörer auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Som kund har man möjlighet att kontrollera detta på  www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner.

4.3 Vid beställning av Installation levererar EA i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden får vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av EA eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

  1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.

  1. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.

  1. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.

  2. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger EA enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässigt, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

4.6 Det kan uppstå tilläggskostnader i samband med installation och EA ska inom rimlig mån informera Kunden om eventuella tilläggskostnader, men EA förbehåller sig rätten att utföra sådana åtgärder (som inte fångas av avtal vid beställning) som är nödvändiga för Installationen av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässigt, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom samt skäliga åtgärder för en mer estetisk och funktionell installation.

4.7 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök www.eaconnect.se

5. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via EAs hemsida. När EA mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits. 

5.2 Eventuella preliminära skattereduktionen dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8. 

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas till EA. 

5.4 I samband med beställning ger Kunden EA fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger EA ensamrätt att själv eller den EA anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen. 

5.5 Kunden ger också fullmakt till Säljaren att ansöka om Grön Teknik åt Kundens vägnar till Skatteverket. Kunden ger EA rätt att ansöka om det baserat på den infon som förses vid ordertillfället (t.ex. personnummer, adress och fastighetsbeteckning). Vid tillfällen då Skatteverket kräver mer information kan kunden behöva förse Säljaren med kompletterande information där det ligger hos kunden att förse detta till EA för att EA ska kunna slutföra ärendet. I köp där Grön Teknik ingår förbehåller sig EA rätten att debitera 100% av kostnaden ifall Skatteverket nekar avdrag. EA har även rätt att fakturera för extra kostnader som uppkommer i samband med installationen. 

6. Betalning

6.1 När du handlar produkter eller installation via vår hemsida kan du välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Vid betalning med bank- eller kreditkort eller Swish sköter Klarna alla banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank via Klarnas system, och vi på EA hanterar inte själva några bank- eller kreditkortsnummer. 

6.2 Din betalning hanteras av Klarna med säker kryptering och enligt strikt banknorm, s.k. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det förekommer också att en del köp av våra tjänster omfattas av 3D Secure (Verified by Visa samt MasterCard SecureCode), för det fall att denna säkerhetsmekanism är aktiverad på ditt betal- eller kreditkort. 

6.3 Vi på EA tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas. 

6.4 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739). 

6.5 Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Om du besöker eaconnect.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. EA reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå. 

7. Leverans

7.1 EA skickar dina varor som paket inom Sverige. Möjlighet att leverera utanför Sverige finns men då behöver kontakt ske innan för att vi ska kunna ta ärendet vidare. Vänligen kontakta oss på 08 35 66 03. 

7.2 Leverans av Laddutrustning och eventuell tillhörande Installation sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknade datum för hela eller delar av leverans skall anges i orderbekräftelse.  

7.3 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans. 

7.4 Din leverans finns kvar hos ditt postombud under 14 dagar. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla leveranser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 400 kronor. 

7.5 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår support på 08 35 66 03 eller info@eaconnect.se så hjälper vi till att returnera varan. 

7.6 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara. 

7.7 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Kunden ansvarar för produkten tills den övertas av Säljaren vid retur. 

8. Skattereduktion (för privatpersoner)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också nyttjat rot- och rutavdrag. För mer information hänvisar vi till Skatteverket. 

8.2 På Kundens begäran ansvarar EA för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket. 

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför EA, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan till skattereduktion nekas, förbehåller sig EA rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning. 

9. Garanti

9.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. EA lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

10. Reklamation

10.1 (För privatpersoner)  Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. 

10.2 (För företag) Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till EA, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska Kund kontakta EA, företrädesvis via e-post. EA skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit till EA tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till EA vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har EA rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. EA förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras. 

11. Ansvar

11.1 EA ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer. 

11.2 EA ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande. 

11.3 EA ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. EA ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla. 

12. Behandling av personuppgifter – Beror på betalningssätt bland annat

12.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till EA kommer att användas i EAs ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post. 

12.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installations adressen uppges. 

12.3 EA ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

12.4 EA kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

12.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför gällande dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. 

12.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. EA kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter EA behandlar om Kunden. 

12.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att EA inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning. 

12.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer EA enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen. 

13. Ångerrätt (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

13.1 En konsument har rätt att ångra sitt köp av genom att sända ett meddelande om detta till info@eaconnect.se inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av produkt. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av EA via ovanstående mailadress. 

13.2 Vid nyttjande av ångerrätten återbetalar vi alla betalningar från dig, exklusive eventuell kostnad för vårt standardleverans alternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten. 

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig. 

13.4 EA har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäliga dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskar nyttja ångerrätten. 

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt. 

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till info@eaconnect.se inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av EA via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta EA för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten. 

14. Övrigt

14.1 EA har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har EA rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. 

14.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag. 

14.3 Vid beställning av enbart laddbox, utan installation, åligger det köparen att erlägga en hanteringsavgift om 1000 kr, inklusive moms per box utöver det angivna inköpspriset. Fraktkostnaden ska betalas i samband med beställning och utgör en tilläggskostnad för köparen utöver eventuella övriga kostnader som kan vara förknippade med köpet. Genom att genomföra en beställning på e-handelsplattformen, godkänner köparen villkoren för fraktkostnader vid beställning av laddbox utan installation och förbinder sig att betala eventuell hanteringsavgift enligt ovan angivna villkor. 

15. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till EA för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på: info@eaconnect.se mellan kl. 08-16. 

Integritetspolicy

Här finner du vår integritetspolicy där vi förklarar hur och varför vi använder information om dig. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@eaconnect.se

Information som lagras

Vi lagrar följande information om våra kunder: Namn, Adress, telefonnummer, e-post och orderinformation. Användandet av vår hemsida kan lagras för analytiska syften där din IP-adress, typ av webbläsare och vilka sidor inom vår tjänst som du besökt samt tid/datum för dina sessioner.  

Säkerhet

Personuppgifter som lagras hos oss är lösenordsskyddade där tillgången är begränsad för att vi ska kunna garantera din säkerhet. 

Din rätt till insyn

Som kund hos oss har du rätt att få insyn i vilka uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta syfte, behandlings grund, vilka uppgifter, när personuppgifterna lagras och vart de hämtats ifrån. 

Din rätt att kräva rättning och radering

Om du som kund misstänker att EA har registrerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. Som Kund kan du kräva att EA tar bort personuppgifter som inte längre uppfyller ett syfte och därmed dra tillbaka ditt samtycke. För att vi ska kunna radera samtliga uppgifter behöver det dock saknas laglig grund för att fortsätta behandlingen av dina uppgifter. 

Din rätt till dataöverföring

Som kund har du alltid rätt att begära ut de personuppgifter som EA har lagrat om dig på ett strukturerat och läsbart sätt. Överföringen gäller endast personuppgifter som du själv har lämnat. 

Cookies

EA kan komma att spara din varukorg från ditt senaste besök med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att förbättra vår hemsida och användarupplevelse genom att använda dessa källor för datainsamling: 

Kontaktinformation till oss

Om du har frågor om hur EA behandlar dina personuppgifter eller om du vill infria dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på info@eaconnect.se

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomFortsätt handla